Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 13.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 10.00 - 14.00
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2

 

Wejście do Wydziału Postępowań Administracyjnych znajduje się od strony ulicy Nowolipki.

Sekretariat WPA KSP tel. 22 603 74 34, fax. 22 603 76 33

e-mail:wpa@ksp.policja.gov.pl

 

Zgłoszenie nabytej broni do rejestracji od maja 2019 r. możliwie będzie podczas dodatkowego dyżuru, uruchomionego czasowo w w/wym. celu w każdy czwartek w godzinach 14.30-16.00. Dyżur ma ułatwić dokonanie rejestracji nabytej broni osobom, które z różnych przyczyn nie mogły zrealizować tej czynności w godzinach otwarcia punktu obsługi interesanta WPA KSP. W/wym. interesanci, w trakcie trwania dyżuru winni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta Komendy (wejście główne KSP). Wejście do WPA KSP od strony ul. Nowolipki będzie w tym czasie zamknięte.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 roku do Wydziału Postępowań Administracyjnych wpłynęła jednoznaczna opinia radcy prawnego Komendy Stołecznej Policji dotycząca rejestracji broni palnej.

Zgodnie z treścią powyższej opinii, rejestracja broni następuje na podstawie oryginału dowodu nabycia broni (złożonego osobiście lub przesłanego za pośrednictwem poczty).

Ponadto nabywca broni, zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Prawnego KSP, może przedłożyć odpis dokumentu w postaci dowodu nabycia broni, jeżeli jego zgodność z oryginałem została potwierdzona zgodnie z przepisami kpa.

Nabywca broni może również złożyć wniosek o rejestrację broni w formie dokumentu elektronicznego przy spełnieniu warunków z art. 63 § 3a kpa. Jednakże wówczas nabywca broni zobowiązany jest do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. do przekazania oryginału dowodu nabycia broni


     

Kierownictwo
Broń
Ochorona Osób i Mienia, Detektywi
SUFO
Cudzoziemcy
Kontakt
Wykaz lekarzy i psychologow