Kierownictwo WPA KSP - Kierownictwo - Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

Kierownictwo

Data publikacji 29.01.2009

Naczelnik
młodszy inspektor Maciej Nestorowicz
tel. (22) 603-74-34

Zastępca Naczelnika
podinspektor Dariusz Zgudka
tel. (22) 603-74-34

Zastępca Naczelnika
komisarz Mariusz Trojanowski
tel. (22) 603-74-34

p.o. Kierownika Sekcji d/s Pozwoleń na Broń
komisarz Magdalena Filińska
tel. (22) 603-58-56

Ekspert koordynujący pracę Zespołu I
podkomisarz Błażej Maj
tel. (22)603-58-69

Ekspert koordynujący pracę Zespołu II
nadkomisarz Tomasz Jankowski
tel. (22) 603-58-62

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych
komisarz Piotr Hanusewicz
tel. (22) 603-58-57

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Ochrony Osób i Mienia
podinspektor Edyta Brzezek
tel. (22) 603-58-55

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Postępowań w Sprawach Cudzoziemców
podkomisarz  Maciej Pietrasik
tel. (22) 603-58-63

 

powrót do strony głownej