Kierownictwo WPA KSP - Kierownictwo - Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

Kierownictwo

Data publikacji 29.01.2009

Naczelnik
młodszy inspektor Maciej Nestorowicz
tel. (47) 723-74-34

Zastępca Naczelnika
podinspektor Dariusz Zgudka
tel. (47) 723-74-34

Zastępca Naczelnika
nadkomisarz Mariusz Trojanowski
tel. (47) 723-74-34

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Pozwoleń na Broń
nadkomisarz Magdalena Filińska
tel. (47) 723-58-56

Ekspert koordynujący pracę Zespołu I
komisarz Błażej Maj
tel. (47) 723-58-69

Ekspert koordynujący pracę Zespołu II
podinspektor Tomasz Jankowski
tel. (47) 723-58-62

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych
nadkomisarz Piotr Hanusewicz
tel. (47) 723-58-57

Ekspert koordynujący pracę Zespołu d/s Ochrony Osób i Mienia
podinspektor Edyta Brzezek
tel. (47) 723-58-55

Kierownik Sekcji d/s Postępowań w Sprawach Cudzoziemców
komisarz  Maciej Pietrasik
tel. (47) 723-58-63

 

powrót do strony głownej